DHdJ 2012

Senaste nytt!

 

 

•  Rustning av skorstenen i Göringen får vänta till 2013.

 

 

 

 

Göringens station

 

Järnvägen mellan Bollnäs och Orsa borde egentligen ha passerat det gamla brukssamhället Dalfors. Nu blev det inte så eftersom terrängen var för ogynnsam för en sådan linjedragning. I stället drogs järnvägen lite längre åt nordväst och Dalfors förbands med huvudlinjen via en tre kilometer lång sidobana. Denna bana utgick från Göringen – en öde plats i skogen som blev en liten järnvägsknut.

 

Göringen fick först ett mycket udda stationshus. Det var en utställningspaviljong som varit med vid utställningen i Gävle 1901. Den köptes in av järnvägsbolaget och fick ny funktion som stationshus med servering för sugna resenärer som fick en stund över när tåget var nere i Dalfors och vände.

 

 

 

Paviljongen från Gävle blev inte så långlivad. År 1919 stod Göringens nuvarande stationshus färdigt. Det var ritat av SJ:s dåvarande chefsarkitekt Folke Zettervall och var av SJ:s standardtyp. Han hade ritat en serie typhus för stationsändamål där man lätt kunde utvidga efter standardiserade ritningar om trafiken ökade. Göringen var redan från början av ”andra utbyggnadsstadiet” och är så fortfarande. Exakt likadana byggnader finns på ytterligare ett par ställen bland annat vid Håberget efter den rivna linjen Sveg-Hede.  

 

Göringens nya stationshus bestod av två rum; en väntsal för passagerarna och en expedition för personalen. Utgångar fanns på båda gavlarna och ett litet burspråk ut mot huvudlinjen.

 

Som på så många andra SJ-stationer skedde en viss modernisering även i Göringen på 1940-talet. Huset varmbonades och skivor sattes upp över den fina pärlspånten invändigt. Väggen mellan väntsal och expedition flyttades något så att väntsalen blev lite mindre. Elektriciteten kom till Göringen 1954 och 1956 byggdes en toalett i väntsalen. Det gamla järnvägsdasset i ett fristående hus på klassiskt vis togs över av en granne.

 

År 1960 lades järnvägen till Dalfors ner och Göringens tid som järnvägsknut var över. Strax innan byggdes en miniterminal för omlastning av rundvirke mellan lastbil och järnväg på den gamla ”Dalforsbangården”. Järnvägspersonal var stationerad i Göringen ända fram till 1969. Då flyttade förste järnvägsexpeditör Göte Ahlin med familj och Göringen upphörde som bemannad station.

 

Utlastningen av virke i Göringen avslutades 1970 och året därpå gick det sista ordinarie persontåget Bollnäs-Orsa. Genomgående godstrafik var kvar ytterligare ett år men sedan endast sporadiskt. Tystnaden sänkte sig över Göringens fina stationsområde.

 

 

 

Stationshuset fick förfalla. Flyttning till Järnvägsmuseet var aktuellt under 1980-talet men blev aldrig av. I stället kunde föreningen Dala-Hälsinglands Järnväg förvärva både stationshus och en stor del av stationsområdet 1998. Återinvigning skedde 2001 efter en omfattande upprustning.

 

 

 

Göringen är en unik miljö med det ovanliga stationshuset, en i det närmaste intakt bangård, plattformar både mot huvudlinjen och mot Dalfors, godsbod och stationsträdgård. Platsen är så kulturhistoriskt intressant att den uppmärksammades i TV-programmet K-märkt en gång i tiden.

 

Och inom föreningen Dala-Hälsinglands Järnväg hoppas vi naturligtvis att man åter ska kunna komma till Göringen med tåg!

 

Läs gärna mer om Göringens station i den av DHdJ utgivna boken Göringen-Dalfors, "Tretusen tvåhundra meter järnvägshistoria" (se försäljningssidan).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Bengt Sandhammar